News

Ապրիլի 12-ին, ժամը 16:00-ին Ալ. Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի փոքր դահլիճում տեղի կունենա Ձայնի պահպանման ...
Read More
Մարտի 6-ի, ժամը 15/00-ին մշակույթի նախարարի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ, հարց բարձրացվեց, թե Կոմպոզիտորների ...
Read More
«Էգեոնը»՝ (Aegeon Music Band) իբրև գաղափար՝ ծնվեց 2013թ.-ին, երբ Արեգն ու ես արդեն ստեղծագործական համագործակցության ...
Read More
Երիտասարդ կոմպոզիտոր Արեգ Պանյանը ստեղծում է Կրկնակի կոնցերտ, որն աննախադեպ է գործիքատեսակների թվով: Ինչպե՞ս ...
Read More
Armenian composer claims to become Guinness record holder The composer, the founder of the group «Aegeon Music» Areg Panyan, writes a double concertб which can be awarded the Guinness Book of Records.
Read More
Cassiopeans (Aveona) - one of the biggest double classical concerts in the world and the largest orchestra composition by kinds of musical instruments ever. Cassiopeans (Aveona) the Double Concert for ...
Read More
Support Us