News

Մեր հոդվածն այս անգամ նվիրված է կոմպոզիտոր, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության (ՀԿՄ) անդամ Աշոտ Բաբայանին, ով ...
Read More
Ապրիլի 12-ին, ժամը 16:00-ին Ալ. Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի փոքր դահլիճում տեղի կունենա Ձայնի պահպանման ...
Read More
Մարտի 6-ի, ժամը 15/00-ին մշակույթի նախարարի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ, հարց բարձրացվեց, թե Կոմպոզիտորների ...
Read More
«Էգեոնը»՝ (Aegeon Music Band) իբրև գաղափար՝ ծնվեց 2013թ.-ին, երբ Արեգն ու ես արդեն ստեղծագործական համագործակցության ...
Read More
Երիտասարդ կոմպոզիտոր Արեգ Պանյանը ստեղծում է Կրկնակի կոնցերտ, որն աննախադեպ է գործիքատեսակների թվով: Ինչպե՞ս ...
Read More
Armenian composer claims to become Guinness record holder The composer, the founder of the group «Aegeon Music» Areg Panyan, writes a double concertб which can be awarded the Guinness Book of Records.
Read More
Support Us